Foto: Wikipedie

Stanislav Kostka Neumann
Zlatý oblak

Básník, prozaik, anarchista, socialista Stanislav Kostka Neumann (1875 - 1947) vydal v roce 1932 u Františka Borového svůj jediný román Zlatý oblak. Dnešním pohledem poněkud tezovitá próza řeší v deváté kapitole téma homosexuality. Jednou z důležitých postav "trampského románu"  je homosexuál  Pavel (záměrně používám dobový výraz), kterého hlavní hrdina Jindra přesvědčivě obhajuje před svou netolerantní a neinformovanou přítelkyní. Dnes je jazyk, s jakým Neumann vysvětluje situaci tehdejších queer lidí, značně zastaralý, ovšem pro srdce tehdejšího gaye nemohlo být sladších tónů!