Rozhovory

- Spisovatel K. M. Hodáček:  Dnes už není možné žít bez závislostí
- Jiří Janíček / Peter Belanský: NEUMÍM JEN TAK ZTRÁCET LIDI