1994


M.T.

17. 4. 1994 antol


zahĺadený do dažďa

opretý o jeho chladné sklíčka

za ktorými už od rána ktosi slzí
myslím

spomínám

na tvoj horúci dych

a vrelú šiju

strácam sa v dave

som s ĺudmi

som tu s niekým

a som tu opäť sám

niektoré kvapky sa pravidelně opakujú

a stekajú mi po tvári