Pro nabídku  jednotlivých ročníků je zapotřebí "rozhrnout" menu

Autoři SOHO revue

V devadesátých letech minulého století se díky g/l časopisu SOHO revue osmělila celá řada LGBT+ autorů a otevřela své šuplíky a šanony s poezií nebo povídkami. Byl to tehdy jediný prostor, kde se publikovala  "teplá" literatura a kde ji čtenáři bezpečně našli, protože "Soháčko" dbalo na kulturní rozměr svého obsahu. Většina autorů  psala pod pseudonymy, značkou nebo  anonymně. 

Seznamte se s tvorbou, která tehdy mimoděk utvářela budoucí fenomén LGBT+ literatury i obraz o tehdejší LGBT+ komunitě.