Stanislav Zdeněk                 Přírodou zranění

Recenze z pera Miroslava Novotného v Národních listech ze dne 24. listopadu 1922.