Edice Odnaproti

Odnaproti je prostorem pro sdílení, motivace, impulsy, podporu nebo inspirace českých LGBTQ autorů, především pak těch, kteří z nějakého důvodu nepublikují. Proto se tento prostor rozšiřuje i na "vydavatelskou" činnost. Odnaproti bude průběžně a nepravidelně "vydávat" knížky v pdf formátu, které budou se souhlasem autorů volně ke stažení. 

L. T. Bezný

BÁSNÍKŮV DŮM

Již podruhé se spojila platforma Odnaproti s vydavatelstvím Megibuk a společně vydaly výbor z poezie básníka, divadelného režiséra a herce L. T. Bezného (1931 - 2022). Bezný psal poezii celý svůj dlouhý a naplněný život. V jeho verších zaznívají šrámkovské struny jinošského toužení i temné karáskovské tóny marných a nenaplněných lásek. V rozlehlém prostoru této uvozující tematické a motivické klenby se čtenář  rovněž setká s hrou se slovy a rýmy, může si užít grafických nápaditostí i třeskuté "bláznění" zakrývající smutek z uplývajícího času.
Graficky svazek vypravila Alena Vašková, básně vybral František Baďura a vlastní vzpomínku připojil herec Jiří Hromada. 
Cena e-knihy ve formátu pdf je za symbolických Kč 99,-

Alma Šteffl

PŘESTO...

Ve spolupráci s nakladatelstvím Alena Vašková - Megibuk vychází třetí "svazek" Edice Odnaproti. 

O čem píšu?
O lásce.
Jenom?
Většinou...

(Alma Šteffl)

Básnická sbírka PŘESTO... je volně ke stažení zde:

Robin Sedlmaierů
                                                                                                 SLÍBAT KREV

Robin Sedlmaierů (2002) - prostřednictvím své první básnické sbírky -, tiše našlapujíc, veřejnosti opatrně oznamuje, že ani zodpovědnost, ani odhodlání mu nechybí...
Prostřednictvím autora je nám dovoleno znovuprožívat jeho osobní, niterné prožitky, navštěvovat stejná místa, na kterých si odžil to zásadní, nasávat jeho vzduch a jeho prach a jeho tenze a přetlaky, pachuť zklamání a vůně naděje a doufání.

(Z předmluvy básníka a spisovatele Kamila Marcela Hodáčka )


Robert Pfeiler 

REVIZE

Robert Pfeiler (1979) je básník ze své podstaty, není čas analyzovat jeho silně surrealistické básně neumě vedenými recenzemi. Jeho básně je v první řadě nutné číst, pomalu a opakovaně, intenzivně nasávat veškeré drobné naznačení a konfrontovat je s vlastními osobními prožitky. Při čtení jeho básnické sbírky můžete pozorovat ptáky, straky a holuby, neustále přelétávající z místa na místo, nebo cokoliv jiného, co vás napadne.

(Z úvodu básníka a spisovatele Kamila Marcela Hodáčka)