Stanislav Zdeněk

Prokleté lásky

Dnes je 24. listopadu
Literární kronika první republiky připomíná, že tohoto dne roku 1922 recenzuje kritik Národních listů Miloslav Novotný novinku blíže neznámého Stanislava Zdeňka, deníkový román Prokleté lásky, který poprvé v české literatuře otevřeně prezentuje téma homosexuality z perspektivy homosexuála.
"Nějaký pseudonym si napsal ve volné, neumělé řadě deníkových zápisů apologii lásky, jíž sám je patrně oddán," hodnotí román Novotný a pokračuje: "Jedno zůstane nakonec vždy jisto, i kdyby bylo podobných obran sebevíc, tato láska zůstane zdravým a čistým tělům nepříjemná. Ti, kdož ji neznají, budou se radovat, že ji neznají, a nebudou litovat, že nejsou obvěněni jejími přednostmi, jež Stanislav Zdeněk tolik vychvaluje."
Stejně jako navazující druhý díl Zdeňkova románu Přírodou zrazení vyšly i Prokleté lásky v edici B. M. Kliky Zátiší.

(Literární kronika první republiky, Academia 2018)

Břetislav Maria Klika (1884 - 1958) byl jedním ze zavedených prvorepublikových nakladatelů. Podílel se například na vzniku nakladatelského družstva Kmen. Jeho nakladatelství se vyznačovalo kultivovaností a pečlivým výběrem titulů. Kdo ví, co Kliku vedlo k tomu, že v roce 1922 vydal historicky první otevřenou zpověď homosexuála v české literatuře. Stále však není známo, kdo se pod pseudonymem Stanislav Zdeněk vlastně ukrýval. Zdeněk u B. M. Kliky ještě téhož roku vydal pokračování svého "deníkového románu Prokleté lásky nazvané Přírodou zrazení.