Kdysi ...
... a  nemusí to být  tak dávno


Osobnosti a díla z dávné, 

dávnější, 

ale i nedávné minulosti. 

Čas je relativní...